Mikä JASTO?

JASTO:n perustamispäivä on 4.5.2000, ja sitä ennen ammattikorkeakouluopiskelijat toimivat samassa yhdistyksessä kouluasteen kanssa.

JASTO:n tarkoituksena on toimia jäsentensä edustajana, edistää ja valvoa koulussa opiskelevien yleisiä ja yhteisiä etuja, toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä alueellisiin ja valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin, olla mukana kehittämässä opetuksen ja opiskelun sisältöä, valvoa ja edistää opiskelijoiden oikeusturvaa, sekä edistää jäsenistönsä henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia ja liikunnallisia harrastuksia.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn kanssa.