Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja Terveysalan Opiskelijat - JASTO ry

JASTO ry on perustettu 4.5.2000 ja sitä ennen ammattikorkeakouluopiskelijat toimivat samassa yhdistyksessä kouluasteen kanssa.

JASTO ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä edustajana, edistää ja valvoa koulussa opiskelevien yleisiä ja yhteisiä etuja, toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä alueellisiin ja valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin, olla mukana kehittämässä opetuksen ja opiskelun sisältöä, valvoa ja edistää opiskelijoiden oikeusturvaa, sekä edistää jäsenistönsä henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia ja liikunnallisia harrastuksia.

JASTO ry tekee yhteistyötä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta JAMKOn kanssa.

SIVU RAKENNUKSEN ALLA
SITE UNDER CONSTRUCTION

Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen pj(a)jasto.net tai jasto(a)jasto.net

https://www.facebook.com/JASTOJyvaskyla/ 

Yhteistyökumppanimme